Zdjęcie zwierzęcia

Podziękowania

Dzięki środkom z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich NIW-CRSO w ramach Programu PROO -Priorytet 5 udało nam się odremontować budynek, w którym możemy pomagć i przetrzymywać bezdomne zwierzęta.